* Kako unaprediti položaj prosvjetnih radnika?

Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Zakon o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, čime je stvoren pravni osnov da nastavnici i zaposleni sa visokom stručnom spremom u obrazovanju dobiju veće plate. To je prvi korak u realizaciji Memoranduma o zajedničkim mjerama za period od 2018-2020. godine, zaključenim 2017. godine između Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske, kojim je predviđeno da 2022. godine dođe do izjednačavanja plata zaposlenima u obrazovanju i kulturi sa ostalim budžetskim korisnicima. S obzirom na izuzetno odgovoran posao koji obavljaju prosvjetni radnici, sigurno je da zaslužuju veće plate i bolji položaj u društvu.