Impressum

Impressum

Redakcija:

Urednik: Ema Mulalić

Novinar: Nevena Stanojević

Momčila Popovića 6, 78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegovina

Tel:
+ 387 ( 51) 961 770

Mail:
[email protected]