Impressum

Impressum

Izdavač:
Grape
www.grape.ba

Redakcija:
Kristina Lukajić, urednik
Nevena Stanojević, novinar

Adresa redakcije:
Momčila Popovića 6, 78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegovina

Tel:
+ 387 ( 51) 961 770

Mail:
[email protected]